Monday, August 24, 2009

KENALI SYUKUR...

Dalam sebuah hadis dikatakan:

"Sungguh aneh perkara orang mu´min, ketika diberi cobaan ia bersabar dan ketika diberi nikmat ia bersyukur"

Syukur bererti tidak hanya mengakui dalam hati tapi juga dalam ibadah dan amal perkataan.

Agar dapat bersyukur diperlukan:
1. Ilmu
2. Keadaan spiritual
3. Amal perbuatan

Pemberi segala nikmat adalah ALLAH.

Namun,

seringkali kita menganggap bahawa semua itu atas diri sendiri.

Bersyukur bukan tentang nikmat yang diberikan..

Tapi bersyukur kepada pemberi nikmat itu sendiri.

Kita memberikan kegembiraan kita kepada pemberi nikmat akan nikmat tersebut.

Namun seringkali syukur kita masih ditempatkan kepada nikmat.

Oleh itu,

seharusnya kita sedar bahawa kita mesti rasa syukur kepada ALLAH...

No comments:

Post a Comment