Friday, August 7, 2009

Perintah Bersyukur Dari TuhankuDEFINISI BERSYUKUR:
Memuji dan berterima kasih
DEFINISI MENSYUKURI NIKMAT ALLAH:
Memuji, berterima kasih dan merasa berhutang budi kepada Allah atas kurnia-Nya, bahagia atas kurnia tersebut dan mencintai-Nya dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya.
MENGAPA KITA PERLU BERSYUKUR?
Setiap muslimin dan muslimat diwajibkan untuk mensyukuri segala anugerah dan nikmat yang telah dIberikan oleh Allah kepada kita kerana Allah telah memerintahkan kepada semua hamba-Nya supaya sentiasa bersyukur dan mengingati-Nya seperti yang telah termaktub dalam al-Quran..

" maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku"
(surah al-baqarah:152)
"wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya"
(surah al-baqarah:172)
"dan terhadap nikmat tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur)"
(surah ad-dhuha:11)

No comments:

Post a Comment